ICPESS (International Congress on Politic, Economic and Social Studies)

REGISTERATION and PAPER SUBMISSION / KAYIT ve BİLDİRİ GÖNDERME

.......................................................................................................................................................................................................

                                                                                    BİLDİRİ ÇAĞRISI

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve PESA olarak Türkçe veya İngilizce dillerinde aşağıdaki belirtilen ancak bunlarla sınırlı olmayan politik, ekonomik ve sosyal alanlar ve İslam Ekonomisi ve Finansı alanında özet veya tam metin olarak bildiri sunmaya davet ediyoruz.

Önemli Tarihler:

 • Özet Gönderimi için son tarih                5 Ekim 2017
 • Kabul Edilen Bildirilerin İlanı                 Özet gönderildikten sonra bir hafta içinde
 • Erken Kayıt Tarihi                                5 Eylül 2017
 • Tam Metin Gönderme Tarihi                 5 Kasım 2017
Kongre ana teması "Küresel ve Bölgesel Jeopolitikadaki Kaymaları Anlamak" olarak belirlenmiştir. Ancak ana tema haricinde de kongreye politik ekonomik ve sosyal araştırma konuları ile ilgili bildiri gönderilebilir. Temalar için www.icpess.org adresini ziyaret ediniz.
 • Bildiri gönderimi online sistem aracılığı ile yapılmalıdır.
 • Özet veya tam metin bildiri göndermek isteyen yazarların sisteme kayıt olması gereklidir. 
 • Tüm bildiriler çift hakemli kör hakem sitemi ile değerlendirilmektedir.
 • ICPESS hem Türkçe hem de İngilizce dillerinde bildiri kabul etmektedir.
 • Yazarların bildirilerini aşağıdaki örneklere göre hazırlayarak göndermeleri rica olunur.

Bildirileri aşağıdaki şablonlara uygun göndermenizi rica ederiz.

.......................................................................................................................................................................................................

                                                                                       CALL for PAPER

Ankara Yıldırım Beyazıt University and PESA invite abstracts or full length papers in Turkish and English from researchers addressing any subfield in politics, economics and social area. Please visit www.icpess.org for scope of the congress

Important Dates:

 • Deadline for Abstract Submission                 5th October 2017
 • Announcement of the Accepted Papers         In One Week after Submission
 • Earlybird Registration                                 5th September 2017
 • Full Paper Submission                                 5th December 2017
 The Main Theme of the congress is Understanding the Shifts in Global and Regional  Geopolitics. Besides this main topic politics, economic and social studies accepted too.
 • Paper submission must be carried out through online system. 
 • Authors who are willing to submit paper(s) or abstract(s) are required to register to the system. 
 • All abstracts and papers will be evaluated under blind-review process.
 • Please note that ICPESS accepts papers both in Turkish and English.
 • Author(s) are required to follow the Congress style guide and template files before they submit their abstract(s) or paper(s) to the system.
Please click for;

Announcements

 

Announcment of the Accepted Papers /Kabul edilen Bildirilerin ilanı

 

Bildiri gönderilmesinden sonra kabul mektupları 1 hafta içinde bildiri sahibine gönderilecektir. Kabul edilen bildirilerin liste halinde ilanı 1 Eylül tarihinde yapılacaktır. 

 
Posted: 2017-07-13
 

REGISTERATION and PAPER SUBMISSION

 
How to register and submit a paper. Please click this GUIDE  
Posted: 2017-04-20
 
More Announcements...