ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİ KULLANIM DURUMLARI (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

Hakkı BAĞCI, Erdal ÖZCAN

Abstract


Bilişim teknolojileri, teknolojinin iletilmesi, depolanması, ortaya çıkarılması, paylaşılması veya bilgiye erişilmesi anlamına gelmektedir. Televizyon, bilgisayar, akıllı telefon, internet vb. gibi teknolojiler bilişim teknolojileri kapsamına girmektedir. Özellikle de bu gibi bilişim teknolojileri eğitimden sağlığa, işletmelerden savunma sistemlerine kadar her alanda gün geçtikçe kullanımı artmakta ve önem kazanmaktadır. Günümüzde bireylerin çoğu bilişim teknolojilerini sıklıkla kullandıkları görülmektedir. Bu nedenle, bilişim teknolojilerinin, bir araç olarak okullara girmesi, yaygınlaşması ve eğitim-öğretim sürecinde etkili bir materyal olarak kullanılması önemlidir. Bilişim teknolojilerinin eğitim alanındaki eğitime destek olarak kullanılması eğitim öğretimin kalitesini arttırmaya neden olacak ve öğrencilerin de ilgisi çekmeyi başaracaktır. Bilişim teknolojilerini hayatlarının bir parçası haline getirmiş olan üniversite öğrencilerinin bu teknolojileri etkin bir şekilde kullandıkları dikkat çekmektedir. Aynı zamanda ülkemizde öğrenim görmekte olan uluslararası öğrencilerin de bilişim teknolojilerini sıklıkla kullandıkları gözlenmiştir.  Bu araştırma ile ülkemizde öğrenim gören uluslararası öğrencilerin hangi bilişim teknolojilerini kullandıkları, kullandıkları bu bilişim teknolojilerini ne kadar sıklıkla, hangi amaçlarla kullandıkları tespit edilmeye çalışılmıştır. Bunun yanında uluslararası öğrencilere göre bilişim teknolojilerinin olumlu ve olumsuz yanlarının neler olduğunun da belirlenmeye çalışılmıştır.  Araştırmada görüşme yöntemi kullanılmıştır. Bu amaç doğrultusunda Sakarya Üniversitesi’ nde farklı ülkelerden ülkemize gelen ve farklı bölümlerde eğitim gören uluslararası öğrenciler ile görüşme yapılmıştır. Toplanan verilerin analizi devam etmektedir. Elde edilecek olan sonuçlar doğrultusunda araştırma sonunda bazı önerilere yer verilecektir.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article