TÜRKİYE’DE İHRACATA VE İTHALATA DAYALI BÜYÜMENİN YAPISAL KIRILMALI EŞBÜTÜNLEŞME TESTİ İLE ANALİZİ

Tayfur Bayat, Selim Kayhan, Uğur Adıgüzel

Abstract


Politik ve teknolojik gelişmelerle birlikte dünya ticaret hacmi önemli ölçüde artmıştır. İletişim ve ulaşım sektörlerindeki yeni gelişmeler dünya ticaretini olumlu yönde etkilemektedir. Bu bağlamda ihracat-ithalat ile ekonomik büyüme arasındaki nedenselliğin rotaya konulması yükselen ekonomilerde ekonomi politikasının temelini oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı Türkiye ekonomisinde ihracata dayalı büyüme hipotezi ve ithalata dayalı büyüme hipotezinin geçerliliğini test etmektir. Ampirik analizlerde ilk olarak değişkenlerin düzey değerinde birim kök taşıdığı sonucuna ulaşılmıştır. Bai-Perron (2003) tarafından geliştirilen yapısal kırılmaları dikkate alan eşbütünleşme testinde 1976-1989-1998-2007 tarihlerinde yapısal kırılma olduğu tespit edilerek analiz periyodu beş döneme ayrılmıştır. Ampirik test sonuçlarında 1967-1975, 1989-1997, 1998-2006 ve 2007-2015 dönemlerinde ithalata dayalı büyüme hipotezi, 1976-1988 döneminde ise ihracata dayalı büyüme hipotezi geçerlidir.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article