KARŞILAŞTIRMALI KAMU YÖNETİMİ: TÜRKİYE VE İRAN ÖRNEĞİ

Sadegül DURGUN, Ahmet Hamdi AYDIN

Abstract


Karşılaştırmalı kamu yönetimi, çeşitli ülkelerdeki yerel ve ulusal yönetim sistemlerinin birbirleriyle karşılaştırmalı olarak incelenmesini ve bunlardan genellemelere gidilmesini ifade etmektedir. Ülkelerin karşılıklı olarak incelenmesi yani ülkelerin çeşitli özelliklerinin ele alınması hem kamu yönetiminin gelişmesine katkı sunacak hem de ülkelerin yönetim yapılarının ortaya konulmasını sağlayacaktır.

Mevcut karşılaştırmalı kamu yönetimi çalışmalarında çeşitli ülkeler karşılaştırmalı olarak ele alınmış ve çeşitli yönlerden incelenmişlerdir. Bu çalışmada Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve İran İslam Cumhuriyeti Devleti ele alınmaktadır.

 Türkiye ve İran sınır komşusu olan iki ülkedir. İki ülke de köklü bir tarihsel geçmişe ve yönetsel yapıya sahiptir. Bu çalışmada iki ülke siyasal sistemleri, yargı sistemleri, yönetim sistemleri, yönetim yapıları, yürütme yetkileri gibi çeşitli açılardan karşılaştırılmaktadır.

Bu çalışmanın amacı sınır komşusu olan iki ülkenin yönetsel özelliklerinin ele alınarak benzerlik ve farklılıklarının ortaya konulmasıdır. 


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article