KUVVETLER AYRILIĞI / BİRLİĞİ AÇISINDAN TÜRKİYE’DE PARTİLİ CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ

Ahmet Hamdi Aydın, Sadegül DURGUN

Abstract


Başkanlık sistemi tartışması birkaç yıldır Türkiye’nin gündemini oluşturdu. Sonuç olarak 2017 itibariyle gelinen noktada ‘Türk Tipi Başkanlık’ diye de kavramlaştırılan Partili Cumnhurbaşkanlığı sisteminde karar kılınmış gibidir. Parlamentoda bu yönde anayasa değişiklikleri kabul edildi. Son olarak Nisan 2017 de referanduma gidilecek ve bu sistemin gelmesi veya gelmemesi konuusnda kesin karar verilmiş olacaktır. Fakat Devlet başkanının tek başına geniş yetkilere sahip olmasının kuvvetler ayrılığı konusunda olumsuz sonuçlar doğuracağına dair görüşler ön plana çıkmaktadır. En azından mevcut şartlarda Türkiye’de başkanlık sisteminin hiçbir şeyi değiştiremeyeceği söylenebilir. Bunun olumlu ve olumsuz sonuçları zamanla uygulamada görülecektir.

Çalışmanın bu kapsamını vermek üzere öncelikle başkanlık ve yarı-başkanlık sistemlerinin anlamı, kapsamı ve özellikleri anlatılacak. Sonra Türk tipi Başkanlık veya partili cumhurbaşkanığı sisteminin ne olduğu ve Türkiye’de Cumhurbaşkanının mevcut anayasal konumunun nasıl olduğu açıklanacak. Son olarak kuvvetler ayrılığı ilkesi bakımından Türk tipi başkanlık/partili cumhurbaşanlığı sisteminin Türkiye’de önemli ve gerekli olup olmadığı tartışılacaktır

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article