Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Sosyal Sorumluluk Bilincinin Geliştirilmesi; Bir Örnek Uygulama MEMYO

HİCRAN ÖZLEM ILGIN, Veli SIRIM, Hakan URUÇ

Abstract


Bu çalışmanın amacı, 2016 yılı içinde başlatılan Namık Kemal Üniversitesi Marmaraereğlisi Meslek Yüksekokulu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü çalışmalarının sistematik bir şekilde ortaya konması ve kulüp çalışmalarına katılan öğrencilerin sosyal sorumluluk bilinci gelişiminin çalışmalara katılan öğrencilerin ve danışman öğretim elemanının görüşlerine dayalı olarak belirlenmesi ve incelenmesidir. Bu araştırmanın ilk aşamasında üniversite öğrencilerinde sosyal sorumluluk bilincinin geliştirilmesine yönelik bir faaliyet alanının değerlendirilmesi yönünde bahsi geçen kulüp üyesi öğrencilerin çalışmaları incelenmiştir. Veriler danışman öğretim elemanı kimliği ile tarafımdan bir yıl süreyle yapılan gözlemlerle derlenerek verilmiştir. İkinci aşamada ise kulüp üyesi 9 öğrenciden oluşturulan bir odak grup çalışması gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonunda bir yıl süre ile öğrenciler tarafından yürütülen sosyal sorumluluk projesinin yüksekokul öğrencilerinin ve sosyal çevrelerindeki kişilerin sosyal sorumluluk bilincini geliştirme noktasında etkili olduğunun belirlendiği söylenebilir.  Öğrenciler takım olarak çalışma, yeni arkadaşlıklar edinme, zorluklara karşı durabilme ve çözüm üretme gibi birçok bireysel beceri ve ekip olma becerisi elde etmişlerdir.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article