Yükseköğretimde Öğrenci Kulüplerine İlişkin Özgün Bir Proje Örneği

HİCRAN ÖZLEM ILGIN, Veli SIRIM, Hakan URUÇ

Abstract


Bugün neredeyse tüm ticari ve resmi kuruluşların bir halkla ilişkiler faaliyeti olarak uyguladıkları sosyal sorumluluk projeleri kamuoyu/tüketici/hedef kitle zihninde olumlu imajlar elde etme ve kurumsal itibar yaratma noktasında önem taşımaktadır.  Bu bağlamda kurumlar toplumsal faydaya hizmet eden, farkındalık yaratmayı amaçlayan ve kurumun dış imajını güçlendirecek şekilde projeler geliştirmektedir. Sosyal sorumluluk bilincinin Meslek Yüksekokulu öğrencilerinde geliştirilmesi ve bu bağlamda toplumsal faydanın artırılması noktasında Namık Kemal Üniversitesi Marmaraereğlisi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin oluşturduğu MEMYO Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Kulübü bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır.

Bu çalışmanın amacı MEMYO Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Kulübü projesinin diğer yükseköğretim kurumlarına özgün bir proje önerisi olarak örnek teşkil etmesinin sağlanmasıdır. Çalışma 2015-2016 Akademik Yılı Bahar dönemi ve 2016-2017 Güz döneminde kulübün yaptığı 26 yardım kampanyasının gerçekleşmesine ilişkin verilerin sistematik bir biçimde derlenmesinden oluşmaktadır. Araştırma yöntemi olarak “durum analizi” yöntemi kullanılmıştır. Analiz için kulüp üyelerinin kullandığı kayıt defteri, Yüksekokul Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi’nin kulüp çalışmaları sırasında çektiği fotoğraflar ve 2016 yılı içinde ulusal basında yer alan haberler kullanılmıştır.

Araştırma sonucunda herhangi bir resmi hiyerarşik yapılanma içermeden, üniversite öğrenci topluluklarına bağlı olmadan ve her hangi bir yönetmelik veya kurallarla sınırlandırmadan öğrenci merkezli gerçekleştirilen MEMYO Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Kulübü çalışmalarının sürekliliğini öğrencilerin kendi oluşturdukları özgün ve özerk çalışma alanından kazandığı ortaya konmaktadır. Bu bağlamda yükseköğretimde kurulan kulüplerin çalışmalarında koordinatör öğretim elemanlarının sadece danışman rolü üstlenmesi ve kulüp çalışmaları ve işleyişi noktasında öğrenciye daha geniş bir hareket alanı sağlanması önem teşkil etmektedir.

 


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article