Medyadaki Olumsuz Haberlerin TR72 Bölgesinde Tavukçuluk Ürünlerinin Tüketimi Üzerine Etkisi

Hasan Eleroğlu, Hüdaverdi Bircan, Rahim Arslan

Abstract


Tavuk etinde hormon ve antibiyotik kullanımının tüketici davranışlarına etkisi ile ilgili yapılan çalışmalarda; tavuk etinde hormon, antibiyotik kullanımı ve kuş gribi ile ilgili çıkan haberler neticesinde; tüketimin önemli ölçüde azaldığı fakat fiyatın düşmesi nedeniyle, gelir seviyesi düşük olan bölgelerde tüketimin arttığı yönünde sonuçlara rastlanmaktadır. Bu araştırmada tavuk etinde hormon, antibiyotik kullanımı ve kuş gribi haberlerin tavukçuluk ürünleri tüketimi üzerine; demografik özellikler, sosyo-ekonomik yapı ve aile harcamaları içinde tavukçuluk ürünlerinin payı ile ilişkilendirilerek etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinde (TR 72 Bölgesi) bulunan üç ilde toplam 1350 (Kayseri 500, Sivas 450, Yozgat 400) örneklemle ile yüz yüze anket uygulaması yapılmıştır. Çalışmada, örnek hacmi ana kitle oranlarına dayalı kümelendirilmemiş tek aşamalı basit tesadüfî olasılık örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Tavukçulukla ilgili olumsuz medya haberlerinin demografik özellikler, sosyo-ekonomik yapı ve ailenin gelir düzeyine göre tavukçuluk ürünlerinin tüketimi üzerine etkisinin değişimi TR72 bölgesi bazında incelenmiştir. Medya haberlerinin ürün tüketimi, satın alma tercihleri, ürün deseni ve pazarlama şekilleri üzerine etkisi belirlenmiştir. Elde edilen bulgular sunum aşamasında ayrıntılı bir şekilde tartışılacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler; Kayseri, Sivas, Yozgat, Medya haber, Tavukçuluk, Tüketim


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article