Tüketicilerin Kayseri, Sivas ve Yozgat İllerinde Organik Tavukçuluk Ürünleri Tüketim Tercihleri Üzerine Bir Araştırma

Hasan Eleroğlu, Hüdaverdi Bircan, Rahim Arslan

Abstract


Beslenme alışkanlıkları; çevre koşulları, gelenekler ve özellikle de gelire bağlı olarak değişim göstermektedir. Üretim ve pazarlama taktik ve stratejilerinin odak noktasında yer alan tüketicilerin gıda ürünleri talebi ve tüketim ihtiyaçlarına dayalı beslenme alışkanlıkları; ürünlerin içsel ve dışsal nitelikleri, tüketici pazarlarının demografik ve ekonomik özellikleri ve tüketicilerin sosyokültürel, psikolojik ve kişisel faktör niteliklerindeki farklılıklara bağlı olarak değişebilen kompleks bir karar sürecini kapsamaktadır. Tavukçuluk ürünlerinin tüketimi üzerine sosyo-ekonomik koşulların etkisini belirlemek üzere yapılan bu araştırma sonucunda elde edilecek veriler, üretimin şekillenmesine etki edecek, pazarlamanın yapılmasında yaşanan tıkanıklığın giderilmesine katkı sağlayacaktır. Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinde (TR 72 Bölgesi) bulunan tavukçuluk ürünlerinin tüketimi üzerine sosyo-ekonomik koşulların etkisinin belirlenmesi için üç ilde toplam 1350 (Kayseri 500, Sivas 450, Yozgat 400) örneklemle ile yüz yüze anket uygulaması yapılmıştır. Çalışmada, örnek hacmi ana kitle oranlarına dayalı kümelendirilmemiş tek aşamalı basit tesadüfî olasılık örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Demografik özelliklere göre, organik sistemde üretilen yumurta ve tavuk etini tercih sebepleri ile tüketicilerin organik tavukçuluk ürünlerine yönelik düşünceleri analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular sunum aşamasında ayrıntılı bir şekilde tartışılacaktır. 


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article