YAZILI İLETİŞİMİN ÖNEMİ, İŞ MEKTUPLARININ ELEKTRONİK ORTAMDA DÜZENLEME USUL VE ESASLARI

Musa Küçük

Abstract


Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerin gelişmesiyle birlikte, örgütsel iletişim araçlarının çeşitlenmesi, yazılı iletişimi çok daha önemli hale getirmiştir.  Elektronik ortamlarda kullanılan yazılımların gelişmesiyle birlikte artık yazılı iletişim daha kolay düzenlenebilmektedir.  Yazı insanlar arası ilişkilerde ve iletişimde hem bağlayıcı, hem de güven sağlayıcı özelliğe sahiptir. İş mektupları birçok amaçla yazılmaktadır. Yazışmaların asıl amacı; örgütün iç ve dış çevresiyle olan iletişimlerini düzenlemek ve belgelemektir. Bu nedenle iş mektuplarının düzenlenmesinde kuralların bilinmesi gerekmektedir.  Bu araştırmada yazılı iletişim çeşitlerinden olan iş mektuplarını düzenleme usul ve esasları ile yazılı iletişim kurallarını inceleyerek önemini belirlemektir.

Refbacks............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article