BİLGİSAYARDA MUHASEBE TUTMANIN ÖNEMİ VE BİLGİSAYARLI MUHASEBE PROGRAMLARININ SAĞLADIGI FAYDALAR ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

Musa Küçük, Ümmügül Baş

Abstract


Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle beraber yazılım alanında da meydana gelen gelişmeler,  hem kamu hem de özel sektör alanında işlemlerin hızlı ve etkin bir şekilde yapılmasına imkân sağlamıştır.  Bu gelişmelerden en fazla muhasebe sektörü faydalanmıştır. Muhasebedeki verilerin yönetimde kullanılması, yöneticilerin karar verme etkinliğini artırmış buna bağlı olarak bilgisayarlı muhasebenin önemini artmışıdır. Ayrıca muhasebe kayıtlarının bilgisayar ortamında tutulması kırtasiyeciliği ortadan kaldırdığı gibi yoğun emek ve işlem sürecini kısaltmıştır. Muhasebe verilerinin hızlı alınması, etkin karalar alınmasında önemli rol oynamıştır. Hızlı rapor alınırken,  verilere ulaşım kolaylaşmıştır.  Yanlışları düzeltme imkânı sağlamıştır.

Bu araştırmanın amacı; Aksaray ilinde faaliyet gösteren muhasebe meslek mensupları ile muhasebe bürolarının,  Bilgisayarlı Muhasebe programlarının kullanılmasıyla elde ettiği faydaları tespit etmek ve muhasebenin bilgisayar ortamında tutulmasının önemini belirtmek.

Refbacks............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article