Türkiye’de Sosyal Belediyecilik Anlayışına Yönelik Genel Bir Değerlendirme

CEYDA SATAF

Abstract


Dünyada yaşanan değişim süreci, devlet yönetiminde ademi merkeziyet olgusunu beraberinde getirmiştir. Yerelleşme ile beraber halka en yakın yerel yönetim birimleri olan belediyelerin önemi artmış bu önem ile belediyeler, yerel toplumsal ihtiyaçları karşılamak ve sosyal hizmet faaliyetleri gerçekleştirmek için bir takım sosyal politika faaliyetleri ile önemli görevler üstlenmiştir. Belediyelerin sosyal hizmet ve yardımlarını arttıran ve belediyelere yeni bir takım görevler yükleyen anlayışa sosyal belediyecilik denilmektedir. Sosyal belediyecilik; halk sağlığı, eğitim, çevreye yönelik hizmetlerin yanı sıra toplumdan dışlanmış dezavantajlı gruplara ( kadın, yaşlı, dul, engelli, hasta, yoksul, ihtiyaç sahibi vb. kimseler) ayni ve nakdi yardım sağlamayı belediyelere yükleyen sosyal bir modeldir.

Çalışmada Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan bu yana sosyal belediyeciliğin tarihsel gelişimine değinilerek, fonksiyonları uygulama alanları ve son olarak günümüzdeki durumuna yönelik genel bir değerlendirme yapılacaktır.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article