Vergi Denetimi Yapılanması ve Uygulamaları: ABD ve İngiltere Örneği

Temel GÜRDAL, Furkan BEŞEL

Abstract


Devletin üstlenmiş olduğu kamusal ve yarı kamusal mal ve hizmetleri en yüksek kalite ve en uygun fiyatla sunulabilmesi ile bu mal ve hizmetlerin sürekliliğinin sağlanabilmesinin en önemli koşulu, kifayetli ve mütemadi finansman kaynaklarına sahip olunmasıdır. Devlet birçok finansman kaynağına sahip olmakla beraber bunların içinde en önemlisi vergilerdir. Bu bağlamda mükellefler tarafından beyan edilen vergi matrahları büyük bir önem taşımakta olup, beyan edilen matrahların gerçekleri yansıtıp yansıtmadığı etkin bir vergi denetimini zorunlu kılmaktadır. Vergi denetimi, vergi gelirlerinin artırılması hususunda önemli bir potansiyele sahip olduğundan ABD ve İngiltere’nin vergi denetim sürecinde örnek alınabilecek durum ve Türkiye’de vergi denetiminde karşılaşılan aksaklıklar ve bu aksaklıkların giderilmesi için yapılması gerekenler, çalışmanın konusunu oluşturmaktadır.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article