Almanya ve Fransa’da Vergi Denetimi

Furkan BEŞEL, Temel GÜRDAL

Abstract


Bu çalışmada, Almanya ve Fransa’da vergi incelemesi ile uğraşan denetim birimlerinin ve denetim sistemlerinin nasıl yapılandırıldığı, başarılı sonuçlara ulaşmada nasıl yöntemler uygulandığı, bu ülkelerdeki uygulamalardan nasıl yararlanılabileceği sorularına yanıt aranmıştır. Çalışma neticesinde, farklı ülkelerde idari yapıların değişik biçimlerde örgütlenmiş olsa da aynı mantık örgüsünün eseri olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu bağlamda hiçbir ülke uygulamasında tek tip ve her biri birbiriyle aynı hiyerarşi ve uzmanlaşma düzeyinde ele alınmış tek bir de- netim örgütlenmesinin mevcut olmadığı görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Vergi Denetimi, Denetim Uygulamaları, Almanya, Fransa.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article