AB'nin Kamu Dil Siyaseti

Halis Ayhan

Abstract


Avrupa Birliği’nin 24 resmi dili vardır ve her dil eşit derecede bağlayıcıdır. Buna karşılık gerek Birliğin genelinde gerekse Birlik kurumlarında konuşulan ve kullanılan diller belli başlı 3 büyük dil olan İngilizce, Fransızca ve Almancadır. Dünyada olduğu gibi, Birlik’te de İngilizce hâkimdir. Ancak, diğer çoğu uluslararası mahkemelerde olduğu gibi, Avrupa Birliği Adalet Divanı’nda Fransızca hâkimdir. Almanca ise günlük yaşamdakinin aksine kurumlarda yok denecek kadar az kullanılmaktadır.

Avrupa Birliği’nin genel dil siyaseti, dil çeşitliliğini ve kültürel zenginliğini koruma ve geliştirme üzerine kuruludur. Bu, Avrupa Birliği’nin hem Avrupa Birliği Antlaşması’ndan kaynaklanan bir yükümlülüğüdür hem de genel amaçları ve siyasetinin bir gereğidir. Çokdilliliğin olumsuz pek çok yönü olmakla birlikte, Birlik bu siyaseti sayesinde güçlenmektedir. İlaveten Avrupa Birliği’ni başarıya ulaştıran etmenlerden bir diğeri olan hukukun üstünlüğü ilkesi tüm resmi dillerin eşit kılınmasıyla bu alanda da tezahür etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği resmi dilleri, Adalet Divanı ve dil, Çalışma dili, Çokdillilik, Dil ve bütünleşme.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article