Rize Merkezde Kamulaştırma Neticesinde Ortaya Çıkan Sosyo-Ekonomik ve Hukuki Sorunlar

Ali Rıza SANDALCILAR, Fatima Kandemir Ergün, Hasan Örücü, Tolgahan Şafak, Süleyman Kandemir

Abstract


Özel mülkiyete konu taşınmazların, kamu hizmetlerinin yürütülebilmesi için kamu yararı amacıyla kamulaştırılması müessesesi çok eski tarihlerden beri, hemen hemen her devlet tarafından, farklı usullerde de olsa, uygulanan bir müessesedir. Bu çalışmada da, kamulaştırma işleminin tanımı yapıldıktan sonra kamulaştırma işleminin unsurları açıklanacaktır.

Devlet, kamu hizmetlerini yürütebilmek için zaman zaman özel mülkiyete konu olan taşınmazlara ihtiyaç duymaktadır. Anayasal bir hak olan “mülkiyet hakkı” ancak kanunla sınırlanabilecektir. Kamulaştırma işlemi de özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak üzere, Kamulaştırma Kanunu’nda yazılı kurallara uygun olarak yapılabilecektir. Bununla birlikte, kamulaştırmanın yapılamaması veya çok zor yapılmasının, kamu hizmetinin görülmesinde ciddi sorunlara neden olacağı da tartışmasızdır.

Çalışmanın amacı, devlet-millet birlikteliği ve devletin üstün gücünün (kamu gücünün) millet üzerindeki etkisinin adil ve hakkaniyete uygun şekilde tecellisi için tanzim edilmiş olan (tanzim edilmesi gereken) yasal düzenlemeler ışığında uygulamada karşılaşılan sorunları ortaya koymak ve bu suretle kamulaştırma işlemlerinde, kamulaştıran idareye yardımcı olmaktır. Kamulaştırma işlemi neticesinde bir kamu yararı tecelli etmeyecekse veya kamu vicdanı, ciddi manada ızdırap çekecekse, kamulaştırmanın ne anlamı kalabilir ki? Çalışmada, Rize merkezdeki kamulaştırma işlemleri örnek kitle olarak seçilmiştir. Seçilen ildeki, kamulaştırma sürecinden etkilenme şekli ve boyutlarını belirlemek amacıyla, değişik bölgelerde yapılan kamulaştırmadan etkilenen ailelerin yaklaşık %20’sine yönelik gerçekleştirilen anket çalışmasında değerlendirme sonuçları yapılmıştır. Bu değerlendirme sonucunda halkın kamulaştırma işlemi ile karşılaşmış oldukları sorunları tespit etme olanağı ortaya çıkmıştır. 


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article