KATILIM VE MEVDUAT BANKALARININ MEŞRUİYET ÜRETİM SORUNU VE BİR ÖNERİ OLARAK HABERMASYAN İLETİŞİMSEL EYLEME DAYALI AHLAK VE KONSENSÜS

Akif Ziya BAYRAK

Abstract


Bu çalışmanın amacı, ekonomik sistemde aracılık vazifesini gören bankaların meşruiyet üretimindeki aksaklıklardan dolayı çıkan kriz ve sorunları ortaya koymaktır. Ve oluşacak meşruiyet boşluğunu ise iletişim ahlakı ve toplumsal konsensüsü öneren Habermasyan teori ile ikame etmektir.

Bankalar ekonomik sistemin alternatifsiz aracı kurumlarındandır. Paranın yayılması fonksiyonunu yerine getiren bankalar sekülerleşmiş iktisadi modelde meşruiyetini kapitalist sistemden almaktadır. Bankalar bundan dolayı minimum risk ile maksimum gelir elde etme amacında faaliyet gösteren kurumlardır. Bu amaca ulaşmada ahlaki ve toplumsal bir kaygıda bulunmamaktadır. Bankalar öncelikle müsterilerini araçsallaştırmakta daha sonra ekonomik sistemin, politik ve sosyo-kültürel sistemi kolonize etmesine zemin hazırlamaktadır. Bu noktadan sonra tüm kriz ve sorunların kapısı aralanmaktadır. Karşı tarafın sadece bir kar elde etme aracı olarak görüldüğü bankacılık ürün ve politikaları ülke ekonomisinde; gelir dağılımında adaletsizliğe, işsizliğe, enflasyona ve faiz oranlarının sömürüsüne sebep olacaktır.

Bu sorunlardan kurtulmak amacıyla Habermasyan teorinin önerisi yeni bir ekonomik sistem oluşturmaktır. Bu sistem meşruiyetini toplumsal konsensüsten alması gerekmektedir. Toplumsal değer ve ilkelerden beslenerek oluşturulacak bu sistemde ahlak üretimide gerçekleşmiş olacaktır. Bankalar karar ve eylemlerinde artık insanları araçsallaştırmadığı ve ötekinin kabul ettiği bir ahlaka kavuşacaktır.

Sonuç olarak bankaların karar ve eylemlerinde iletişimsel hareket etmesi sonucunda, insanların araçsallaşmadığı ve ötekinin kabul edildiğin bir ekonomik sistem oluşacaktır.

Anahtar Kelimeler: Banka, İletişimsel Eylem, Habermasyan Teori


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article