TÜRKİYE’DE SERMAYE BİRİKİMİN TARİHSEL EVRİMİ ve VERGİ POLİTİKALARI İLE TRANSFERİ

Temel Gürdal, Ersan ÖZ, Saniye Şehnaz ALTUNAKAR

Abstract


Dünya ekonomisinin artan entegrasyonu ile sermaye hareketliliğinin artması gelişmekte olan ülkelerin bu sermayeyi ülkelerine çekebilmek maksadıyla vergi politikalarını revize etmelerine ve gelişmekte olan ülkeler arasında vergi rekabetinin yaşanmasına neden olmaktadır. Artan rekabet, sermayenin vergi oranlarına duyarlılığı nedeniyle ulus devletlerin sermayenin ülkeye çekilmesini hedef alarak vergi politikalarında öncelikli olarak dolaysız vergiler alanında yapmış oldukları teşvikler ve indirimlerle kendini göstermektedir. Sermayenin emeğe oranla daha düşük vergi oranları ile desteklenmesi kamu harcamalarından ödün vermek istemeyen hükümetlerin dolaylı vergiler ile kamu geliri elde etme yoluna gitmelerine neden olmaktadır. Sermayenin etkin bir şekilde vergilendirilmediği durumda, vergi yükü mobil olmayan emek üzerine kayarak vergi karmasını değiştirmekte, vergi adaletini bozucu etkiler meydana getirmektedir. Yatırım yapma kararı alırken altyapı, ulaşım, iletişim, mevzuat ve istikrar gibi faktörleri de dikkate alan küresel sermaye, yatırım yaptığı ülkedeki kamusal hizmetlerden faydalanmasına rağmen vergi teşvikleri ile emek gelirine oranla daha düşük seviyelerde vergi yüküne maruz bırakılarak ödüllendirilmektedir. Vergi teşvikleri, istisnaları, muafiyetleri şeklinde vergi harcamaları bütçe gelirlerinde azalma meydana getirmekte, kamu harcamalarının finansmanını sağlayabilmek için artan dolaylı vergiler vergi yükünün emek üzerine kaymasına sonuç olarak emekten sermayeye doğru bir kaynak transferinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

Bu çalışma, vergi teşvikleri ve vergi harcamaları kullanılarak ulusal ve uluslararası sermaye birikiminin modern Türkiye tarihi boyunca aldığı biçimlerin siyasî tarihle ilişkisini ve siyasî değişim süreçleri üzerindeki etkilerini, maliye politikaları ile siyaset arasındaki yapısal ilişki bağlamında, Politik Ekonomi yöntemi ışığında ele almak amacıyla hazırlanmıştır.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article