TURİZM ŞİRKETLERİNDE KÂR PAYI DAĞITIMININ ŞİRKET DEĞERLERİNE ETKİSİNİN ANALİZİ

SEDAT DURMUŞKAYA, FIRAT ALTINKAYNAK

Abstract


Şirketlerin ortaklarına yapacakları temettü dağıtımları, piyasalarda şirket değerlerini şekillendirmekte ve bu durum piyasaların istikrarına da yansımaktadır. Bu çalışmada; turizm şirketlerinde kâr dağıtımının, piyasalarda şirket değerlerini hangi yönde etkilediği analiz edilmiştir. Veri analizi yöntemi kullanılarak yapılan bu çalışmada; kâr dağıtımı yapan şirketlerin piyasalarda her ne kadar defter değerleri düşse de, bu şirketlere yapılacak yatırımların geri dönüş süresinin kısaldığı tespit edilmiştir. Ayrıca kâr dağıtımı yapan şirketlerin, finans kaynaklarına daha kolay ve daha az maliyetle ulaşabildikleri sonucuna da ulaşılmıştır. Bu çalışmanın amacı, turizm şirketlerinde dengeli ve düzenli bir kâr dağıtım politikası ile, şirketlerin piyasalarda istikrarının ve şirketlere yapılacak yatırımların değerlerinin arttırılmasıdır.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article