TÜRKİYE’ DE YATIRIMCININ GELİR SEVİYESİ VE RİSK ALMA EĞİLİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

SEDAT DURMUŞKAYA, FIRAT ALTINKAYNAK

Abstract


Davranışsal finans alanında, demografik, sosyal, psikolojik ve ekonomik faktörlerin, yatırım karar süreçlerini nasıl ve ne yönde etkilediğine dair çok sayıda araştırma mevcuttur. Kahneman ve Tversky’ den bu yana bu alanda yapılan çalışmalar, gün geçtikçe daha kompleks değişkenler kullanılarak ve sayıları artarak ilerlemektedir. Özelde yatırımcıların risk ve risk alma eğilimi üzerine yoğunlaşan araştırmalar, yatırımcıların risk alma eğilimlerini çeşitli değişkenler ile ortaya koymaya çalışarak, gerek geleneksel gerekse modern portföy teorisinin kabul ettiği beklenen getiri ve risk arasında denge kurulması amacına hizmet etmektedir. Yatırımcıların risk alma eğilimi ya da riskten kaçınma derecelerinin bilinmesi, beklenen getiri ve dolayısıyla menkul kıymet değer tespitinde daha kesin sonuçlar veren yaklaşımlar geliştirilmesine katkıda bulunacaktır.

Bu çalışma, Türkiye finans piyasalarındaki yatırımcıların risk alma eğilimini diğer çalışmaların aksine ikincil bir veri kullanarak ortaya koymayı amaçlamaktadır. Spesifik olarak yatırımcıların gelir seviyesine göre risk alma eğilimini ortaya koymak adına, 2005 ve 2014 yılları arasında, 81 il ve 7 coğrafi bölge temelinde, GSMH, Kişi başı GSMH, Yatırımcı sayısı ve Yatırımcı Portföy değerleri kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, genel olarak gelir artışı ile yatırımcıların risk alma eğilimi arasında ciddi anlamda pozitif bir ilişki bulunmuştur. Ülke genelinde ya da bölgesel olarak gelir artışı, risk alma eğilimini büyük oranda artırmaktadır. Literatürde daha önce birincil veriler kullanılarak yapılan çalışmalar, gelir artışının yatırımcıların risk alma eğilimini artırdığı yönündedir ve bizim çalışmamız da bu bulguyu desteklemektedir. 


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article