TÜRKİYE’DE EKONOMİK BÜYÜME İLE İŞSİZLİK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ

Uğur Uyğun, Furkan Beşel

Abstract


Bu çalışmada 1988-2014 yıllarını kapsayan ekonomik büyüme oranı verileri ile işsizlik oranı verileri analize tabi tutularak araştırılmıştır. Ekonomik büyüme oranı ile işsizlik oranı arasındaki nedensellik ilişkisini belirlemek amacıyla Granger ve Toda-Yamamoto testleri uygulanmıştır ve sonuç olarak değişkenler arasında herhangi nedensellik ilişkisi bulunamamıştır. Ayrıca ekonomik büyüme oranı ve işsizlik oranı verileri üzerinde ARDL sınır testi uygulanarak serilerin eştümleşik olduğu sonucuna ulaşılmıştır.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article