TÜRKİYE’DE MERKEZ YEREL İKİLEMİNDE SOSYAL HİZMET VE SOSYAL YARDIMIN PLANLANMASI

Burak Hamza ERYİĞİT, İmam Bakır KANLI, Nurten İnce

Abstract


Türkiye’de 2011 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın kurulması ile birlikte sosyal politika, sosyal hizmet ve sosyal yardım olgularının kurumsal olarak daha güçlü bir temele oturtulduğu söylenebilir.  Engelliler, yaşlılar, çocuklar, kadınlar ve asgari yaşam koşullarını sağlayamayan birey ve ailelerin oluşturduğu dezavantajlı grupların hukuki, yönetsel, sosyo-psikolojik ve ekonomik açıdan var olan sorunlarının çözülebilmesi için merkezi yönetim içerisinde bakanlık düzeyinde örgütlenmeye gidilmesi pek tabi ki önemli bir adım olarak değerlendirilebilir.

Kurumsal yapı içerisinde fonksiyonel düzlemde Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü şeklinde yapılar oluşturulmuştur. Bu yapılar taşra teşkilatı açısından İl Müdürlüğü’nde çeşitli müdür yardımcılıkları ve İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları şeklinde örgütlenmiştir. Söz konusu organizasyonel yapının idari, teknik, bilgi ve en önemlisi insan kaynağı birikimi, ülke düzeyinde kendini gösteren sosyal sorunların etkin şekilde çözümünü sağlayamamaktadır. Bu kapsamda gerek engelli ve yaşlıların, gerek kadın ve çocukların ve gerekse diğer dezavantajlı grupların toplumsal düzlemde yaşadığı sorunların etkin şekilde giderilebilmesi için merkezi yönetimin yerel yönetimlerle güçlü bir işbirliğine gitmesi gerekmektedir. Özellikle 6360 sayılı kanunun ardından Türkiye’de hizmet göstermeye başlayan büyükşehir belediye sayınının otuza çıkmış olması sosyal hizmet ve sosyal yardımların yerelde örgütlenmesi ve merkezin yerel ile işbirliği yapabilme kapasitesini arttırmıştır.

Bu çalışma merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasında sosyal politika, sosyal hizmet ve sosyal yardım faaliyetlerinin bu hizmetlerden faydalananlar açısından en etkili şekilde paylaşımının sağlanmasını amaçlamaktadır. Çalışmanın kapsamını sosyal politika, sosyal hizmet ve sosyal yardım olguları açısından merkez yerel ikileminde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile yerel yönetimler oluşturmaktadır. Arşiv araştırması ve içerik analizi yöntemleri kullanılarak yapılan bu çalışmada Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın engelliler, yaşlılar, kadınlar, çocuklar için var olan kurumsal yapısının yerel yönetimlere devri ve fakat politika ve strateji belirleme, kuralları koyma, bahsi geçen politika, strateji ve kurallara göre denetleme, düzenleme ve yönlendirme yapma rollerini kendisinin üstlenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. 


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article