EKONOMİK ENTEGRASYON TEORİLERİ KAPSAMINDA TTIP ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Ali Rıza SANDALCILAR, Eda Palyoş

Abstract


Ekonomik faaliyetlerde temel amaç toplumun refah seviyesinin yükseltilmesidir. Toplumun refah seviyesini yükseltecek araçlardan bir tanesi de ekonomik entegrasyon hareketleridir.  Ekonomik entegrasyon hareketleri II. Dünya Savaşı’ndan sonra, dünyada baş gösteren uluslararasılaşma faaliyetlerinin bir sonucu olarak ortaya çıkmış ve zaman içerisinde önemini arttırmıştır. Bu faaliyetlerde temel amaç dünya ticaretinin serbestleştirilmesi suretiyle kaynakların verimliliğinin arttırılmasıdır. Bu konuda iki farklı yaklaşım vardır. Evrensel Yaklaşım olarak da adlandırılan birinci yaklaşım, Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) kapsamında tüm üye ülkeler arasında gümrük tarifelerinin indirilmesidir. Günümüzde bu faaliyetler 1995 yılında kurulan ve GATT’ın yerini alan Dünya Ticaret Örgütü (WTO) ile yürütülmektedir. Bölgesel Yaklaşım olarak adlandırılan ikinci yaklaşım ise, bazı ülkeler arasında ticaretin serbestleştirilmesini hedefleyen ekonomik entegrasyonlardır. Her iki yaklaşımda da temel amaç dünya ticareti serbestleştirerek ülkelerin refah seviyelerinin arttırılmasıdır.

Günümüzde ise dünya ticaretinin serbestleşmesi yolunda gerçekleştirilmesi planlanan en önemli ekonomik entegrasyon hareketleri ise Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTIP) girişimidir. TTIP’le, AB ve ABD arasında gerçekleştirilmesi düşünülen kapsamlı ticaret ve yatırım ortaklığı ile bir serbest ticaret bölgesi oluşturulması amaçlanmaktadır. TTIP bölgesi dünya nüfusunun yaklaşık %6,9’unu, dünya GDP’sının yaklaşık %46,51’ini ve dünya dış ticaret hacminin ise yaklaşık %42,04’ünü tek başına oluşturmaktadır. Sadece bu veriler bile gerçekleştirilmesi düşünülen ekonomik entegrasyon hareketinin boyutlarını ortaya koyabilmektedir. Çalışmada TTIP’ın gerçekleşmesi halinde oluşacak serbest ticaret bölgesinin bölge refahı üzerindeki etkisi ekonomik entegrasyon teorileri açısından değerlendirilecektir. Bu kapsamda ABD ile AB arasındaki ticaret ait İhracat Benzerlik İndeksi, Grubel-Lloyd İndeksi ve Brülhart İndeksi değerleri hesaplanarak TTIP’in muhtemel etkileri ortaya konulmaya çalışılacaktır.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article