TÜRKİYEDE AVUKATLIK STAJI ÜZERİNE

Arif Duran

Abstract


Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de avukatlık stajının yeterli niteliğe sahip olup olmadığının ve yetersizlik görülen alanların neler olduğunun belirlenmesi ile buna ilişkin sebeplerin ve çözüm önerilerinin sunulmasıdır. T.C. Sakarya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından desteklenen, Sakarya ilinde hukuk üzerine faaliyet yürütmekte olan kişiler (avukat, stajyer avukat, hakim, Cumhuriyet savcısı ve hukukçu akademisyen) esas alınmak suretiyle, araştırma soruları çerçevesinde hazırlanan, "Sakarya'da Hukuk Algısı ve Hukuk Çevirileri" başlıklı araştırma projesi kapsamında, katılımcılara avukatlık stajına ilişkin görüşleri sorulmuş, katılımcıların büyük çoğunluğunun Türkiye’de avukatlık stajının yeterli niteliğe sahip olmadığı düşüncesinin hakim olduğu görülmüştür. Hakim ve savcılar gibi yargının kurucu unsurlarından olan ve bağımsız savunmayı serbestçe temsil eden avukatların yeterli bilgi ve donanıma sahip olabilmeleri için gerekli şartlardan biri de avukatlık stajının tamamlanmasıdır. Bu bakımdan avukatlık staj süresinin etkili ve verimli bir şekilde yerine getirilmesi büyük önem arz etmektedir. Diğer yandan staj süresinin sonunda avukatlık sınavının yapılması uzun sürelerden beri gündemde olmasına rağmen bir türlü hayata geçirilememiştir. Söz konusu proje kapsamında katılımcıların yüzde doksan gibi önemli bir çoğunluğu avukatlık sınavının yapılması gerektiğine yönelik kanaat bildirmişlerdir. Bu kapsamda avukatlık sınavının gerekliliği üzerine de bir değerlendirme yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Avukatlık, staj, hukuk algısı, staj dönemi, avukatlık stajı 


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article