Türkiye'de Büyüme ve İhracat İthalata Bağımlı mıdır?: 1989-2016 Dönem Analizi

Abdullah Keskin

Abstract


Bu çalışmanın amacı, Türkiye'nin ekonomik büyümede ve ihracatta ithalata bağımlı olup olmadığını araştırmaktır. Bu amaçla, Türkiye'de ithalattan hem GSYH'ye hem de ihracata doğru kısa ve uzun dönem nedenselliğin olup olmadığı ARDL Modeli, Sınır Testi yaklaşımıyla araştırılmaktadır. Ekonometrik analizde 1989M1-2016M12 dönemine ait aylık ihracat, ithalat ve büyümeyi temsilen sanayi üretim endeksi verileri kullanılmaktadır. Çalışmanın bulguları, kısa ve uzun dönemde ithalattan hem büyümeye hem de ihracata doğru doğrudan çok anlamlı nedensellik olduğunu ortaya koymaktadır. İthalat kısa dönemde büyüme üzerinden ihracatı, ihracat üzerinden büyümeyi dolaylı olarak da çok anlamlı etkilemektedir; uzun dönemde ise sadece büyüme üzerinden ihracatı dolaylı olarak etkilemektedir. Aramalı ve yatırım malı ithalatı ayırımı dikkate alındığında ise aramalı ithalatının büyüme ve ihracat üzerine etkisi toplam ithalatın etkisiyle bire bir örtüşürken, yatırım malı ithalatının sadece uzun dönemde farklılaşarak büyümeyi doğrudan, ihracatı ise büyüme üzerinden dolaylı olarak etkilemektedir. Çalışma ayrıca ithalata dayalı büyüme hipotezini kısa ve uzun dönemde kuvvetle doğrularken; ihracata dayalı büyüme hipotezini kısa dönemde kuvvetle doğrulamakta ancak uzun dönemde doğrulamamaktadır. İhracat ve büyüme arasındaki nedensellik kısa dönemde çift yönlüdür.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article