Kpss Eğitimi Veren Özel Eğitim Kurumlarındaki Öğrencilerin Memnuniyet Düzeylerinin Ordinal Ölçekli İlişki Katsayıları İle Araştırılması

Sait BARDAKÇI, Yalçın KARAGÖZ, Alican DİKMEN

Abstract


Araştırma kapsamında Sivas ilinde faaliyet gösteren ve KPSS eğitimi veren özel eğitim kurumlarındaki öğrencilerin memnuniyet düzeylerinin incelenmesi ve bu memnuniyet düzeyine etki eden faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda Sivas’ta faaliyet gösteren KPSS eğitimi veren özel eğitim kurumlarında ders alan 319 kişilik bir örneklem grubu içerisindeki öğrencilere 25 sorudan oluşan ve araştırmacılar tarafından hazırlanan bir memnuniyet anketi uygulanmış, eğitim kurumlarının verdikleri hizmete yönelik öğrencilerin memnuniyet durumları hakkında veri toplanmıştır. Söz konusu memnuniyet anketi ilk bölümü demografik bilgilerden, ikinci bölümü ise öğrencilerin çeşitli faktörler açısından kurum hakkındaki memnuniyet düzeylerini ölçen sorulardan oluşan bir ankettir. Elde edilen verilerin analizinde ve değerlendirilmesinde çapraz tabloların yanı sıra ordinal ilişki katsayılarından olan Somers’d katsayısı, Kendall’s tau-b katsayısı, Kendall’s tau-c katsayısı ve Gamma katsayısı kullanılmıştır. Söz konusu ilişki katsayıları kullanılarak öğrencilerin kişisel değerlendirmelerinden hareketle Sivas ilinde KPSS eğitimi veren kurumların çeşitli faktörler yönünden öğrencilerin memnuniyetini sağlayıp sağlamadığı noktasında bazı genel yargılara ulaşılmıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda öğrencilerin kurs ücretlendirmelerinden memnuniyetlerinin, ders saat sürelerinin yeterliliğinin, verilen kaynak sayısının yeterliliğinin, uzaktan eğitim sistemine erişimin ve KPSS ile ilgili öğrencileri bilgilendirmek için toplantı ve konferanslar düzenlenmesi konularının öğrencilerin memnuniyetlerini önemli derecede etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article