AFET VE BARINMA: TÜRKİYE’NİN AFET SONRASI KALICI KONUT UYGULAMALARI

Hariye Şengün, Esra Banu Sipahi

Abstract


Barınma, insanlar için en temel ihtiyaçtır. Beklenmedik bir anda oluşan afetler can kayıplarının yanında insanların yaşam alanlarını da yok edebilmektedir. Türkiye toprakları, tarih boyunca, birçok afet olayının etkisi altında kalmıştır Bunların başında depremler gelmektedir.

Türkiye’de yerleşim yerlerinin %96’sı deprem etkisi altındadır. Nüfusun %95’i de depremin etkili olabileceği bu bölgelerde yaşamaktadır. Özellikle, kentlerin yapısında yaşanan değişiklikler, yoğun nüfus, denetimsiz yapılaşma bir afet sonrası önemli ölçüde konutun yıkılmasına veya oturulamayacak duruma gelmesine neden olmaktadır. Yapıların yeterince sağlam yapılmadığı yerlerde bu etki daha belirginleşmektedir.

1999 yılında gerçekleşen ve Türkiye’nin en yoğun yerleşim bölgesini etkileyen Marmara depremi, bölgede binlerce konutun yıkılmasına, hasar görmesine veya oturulamayacak hale gelmesine yol açmıştır. Yaşamın eski haline dönmesini sağlamak, hem maliyetli hem de zaman alan bir uğraştır. Bir deprem sonrası geçici iskân (çadır, Prefabrike konut, Konteynır) uygulamalarının ardından en kısa sürede afetzedelerin yeni yaşam alanlarını, eskisinden daha iyi koşulları sağlamak idarenin sorumluluğudur.

Doğal ve teknolojik afetler sonrası oluşan zararın en kısa zamanda giderilmesi ve barınmanın sağlanmasını gerekmektedir. Afetler olmadan önce alınan önlemler yetersiz kalabilmektedir. Devletin barınma ile ilgili uygulamaları temelde üç ayrı uygulama şeklinde gerçekleşmektedir. Bunlar, “Evini Yapana Yardım”, “İhale yöntemiyle toplu konut yapımı” ve “hazır konut”.

Bu çalışmada, Türkiye’de afetler sonrası yeniden yerleşimin sağlanmasında uygulanan yöntemler hakkında bilgi verilmesinin ardından, uygulama örneklerinden yararlanılarak, önerilerde bulunulacaktır.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article