TÜRKİYE’DE DIŞ BORÇ FAİZ ÖDEMESİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ 1970-2015 DÖNEMİ İÇİN BİR NEDENSELLİK ANALİZİ

Uğur Uyğun, Fatih Yardımcıoğlu

Abstract


Günümüzde önemli bir maliye politikası aracı olan dış borçlanma özellikle gelişmekte olan ülkelerin ekonomik gelişmişliklerini sürdürebilmeleri açısından önem teşkil etmekte olup bu ülkelere gerekli gelir ve tasarruf düzeyini sağlamaları bakımından bir kaynak niteliği oluşturmaktadır. Literatürde dış borçlanma faiz ödemeleri ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki çeşitli yöntemlerle araştırılmış olup genel anlamda bu iki değişkenin birbirini önemli ölçüde etkilediği ortaya konulmuştur. Çalışmada, Türkiye’de 1970-2015 dönemi için dış borç faiz ödemeleri ile ekonomik büyüme serileri Granger ve Toda-Yamamoto nedensellik analizleriyle teste tabi tutularak, her iki analizde de değişkenlerin birbirlerini çift yönlü olarak etkiledikleri ve dolayısıyla birbirlerinin Toda-Yamamoto ve Granger nedeni oldukları sonucuna ulaşılmıştır.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article