Makroekonomik Değişkenler ile Bist Endeksleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

Serdar Budak, Sibel Ölmez Cangi, İsmail Tuna

Abstract


Bu çalışmada, makroekonomik değişkenlerin hisse senedi getirileri üzerindeki etkisi BIST endeksleri kullanılarak belirlenmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda Ocak 2005-Aralık 2016 döneminde BIST-30, BIST-50 ve BIST-100 endeksleri ile makroekonomik değişkenler (Gram Altın Fiyatı, Döviz Kuru, Bankalarca mevduata uygulanan ortalama faiz oranı, İhracatın İthalatı Karşılama Oranı, Sanayi Üretim Endeksi, Tüketici Fiyat Endeksi, Üretici Fiyat Endeksi, Yabancı Sermayeye Uygulanan Yatırım Teşviki, Yerli Sermayeye Uygulanan Yatırım Teşviki) arasındaki eşbütünleşme ilişkisi incelenmiştir. Bu amaçla BIST-30, BIST-50 ve BIST-100 endekslerinin bağımlı değişken olduğu 3 ayrı model kurulmuştur. Çalışmada öncelikle Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) ve Phillips Perron (PP) birim kök testleri vasıtasıyla değişkenlerin durağan olup olmadıkları belirlenmiştir. Kısa ve uzun dönem parametreleri hakkında bilgi vermesi amacıyla çalışmada, Pesaran ve Shin (1999) ve Pesaran, Shin ve Smith (2001) çalışmalarında tanımlanan sınır testi ve gecikmesi dağıtılmış otoregresif model (ARDL) ile incelenmiştir.

Çalışmanın bulguların da her üç model için yapılan sınır testine göre BIST-30 %10, BIST-50 %5 ve BIST-100 %5 seviyesinde eşbütünleşme ilişkisine sahip olabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Yapılan ARDL testi sonuçlarına göre ise uzun dönemde bağımlı değişken olarak belirlenen üç endeks ile Döviz, Faiz oranı ve UFE arasında bir eşbütünleşme ilişkisi olduğu tespit edilmiştir.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article