AVRUPA BİRLİĞİ’NİN İKLİM VE ENERJİ HEDEFLERİ ÇERÇEVESİNDE BOSNA HERSEK ENERJİ SEKTÖRÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ

Dr. Tuncay BELEN, SERHAT AKPINAR

Abstract


Bu çalışmada, AB’nin 2020 yılına kadar ulaşmayı planladığı iklim ve enerji hedefleri çerçevesinde Bosna-Hersek’in enerji sektörü incelenmiştir. Avrupa Birliği, iklim değişikliği ile mücadele etmek için 2010-2020 dönemini kapsayan yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve karbon emisyonlarına ilişkin hedefler belirlemiştir. Bu hedefler esas alınarak Avrupa Birliği’nin ve Bosna Hersek’in performansı değerlendirilmiştir. Oldukça zengin yenilenebilir enerji kaynaklarına sahip olan Avrupa Birliği’ne aday bir ülke olarak Bosna Hersek’in özellikle enerji verimliliğini arttırma ve karbon emisyonlarını azaltma konusunda önemli bir potansiyele sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

Anahtar Kelimeler: Enerji, İklim Değişikliği, Enerji Verimliliği, Yenilenebilir Enerji Kaynakları


References


Avrupa Birliği Bakanlığı (2016), Fasıl 15-Enerji, http://www.ab.gov.tr/index.php?l=1&p=80 (Erişim Tarihi: 31.03.2017).

European Commission, 2020 Energy Strategy, https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/2020-energy-strategy (Erişim Tarihi: 31.03.2017).

Foreign Investment Promotion Agency, (2015), Bosnia and Herzegovina Energy Sector.

International Energy Agency, (2016), CO2 Emissions From Fuel Combustion, http://wds.iea.org/wds/ReportFolders/ReportFolders.aspx?CS_referer=&CS_ChosenLang=en (Erişim Tarihi: 10.04.2017).

International Energy Agency, (2016), World Energy Balance, http://wds.iea.org/wds/ReportFolders/ReportFolders.aspx?CS_referer=&CS_ChosenLang=en (Erişim Tarihi: 10.04.2017).

International Energy Agency, (2016), World Energy Statistics, http://wds.iea.org/wds/ReportFolders/ReportFolders.aspx?CS_referer=&CS_ChosenLang=en (Erişim Tarihi: 10.04.2017).

İktisadi Kalkınma Vakfı, (2012), Avrupa Birliği Enerji Politikası, www.emo.org.tr/ekler/ee1bc7fa5da061b_ek.doc?tipi=38&turu=X⊆ (Erişim Tarihi: 12.04.2017).

MUMINOVIC, A. (2011). Bosna Hersek’in Ticareti ve Türkiye ile Arasındaki İlişkiler. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

SERİN, A. E., (2008). Doğrudan Dış Yatırım Yapan Türkiye Kökenli Firmaların Eski Yugoslavya Cumhuriyetlerindeki Faaliyetlerini Etkileyen Faktörlerin Analizi: Bosna Hersek Örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İnönü Üniversitesi, Malatya.

Türkiye Cumhuriyeti Saraybosna Büyükelçiliği, (2016), Bosna Hersek Ülke Raporu.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article