SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ÇERÇEVESİNDE ÇEVRE VERGİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Düriye Toprak

Abstract


Küresel mallar içinde dışsallıkları en fazla olan ve gelecek nesilleri de etkileyebilecek zararlara yol açan çevre sorunları, piyasa çözümleri veya ülkelerin kendi çabaları ile çözümlenecek sınırı aşmaktadır. Bu nitelikteki dışsallıkların olumsuz etkilerinin ve zararlarının önlenmesi ya da azaltılması ancak küresel iş birliği, uluslararası anlaşma, dayanışma ve evrensel yaklaşımları içeren çözümler ve önlemlerle mümkün olabilmektedir. Bu çerçevede, sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirmek ve somut çevresel iyileştirmelerin sağlanması açısından çevre politikaları önem arz etmektedir. Çevre sorunları ve sürdürülebilir kalkınmanın bu sorunlar içerisinde gerçekleştirilmeye çalışılması gibi unsurlar çevre vergilerinin düzenleyici etkilerine duyulan ihtiyacı şiddetlendirmiştir. Çevre vergileri “negatif dışsallıkların” içselleştirilmesinde kullanılan en önemli maliye politikası araçlarından birisidir.

Çalışmada sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde çevre politikaları ve uygulanan mali araçlara değinilmekte, çevre vergileri kavramsal ve kapsam olarak incelenmekte ve hem gelişmiş ülkeler hem de Türkiye açısından çevre vergileri karşılaştırılarak değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Kalkınma, Çevre Politikaları, Çevre Vergileri


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article