TÜRKİYE’NİN ÇEVRE POLİTİKASINDA YEREL YÖNETİMLERİN ROLÜ: YEREL YÖNETİM BÜTÇESİNİN İNCELENMESİ

Düriye Toprak

Abstract


Çevrenin çıkarcı ve bilinçsiz kullanımı çevre alanında sorunlarla karşılaşılmasına sebep olmaktadır. Çevre sorunlarının insan yaşamını olumsuz etkilemesi ile birlikte yeni çevre politikaları geliştirilmeye başlamıştır. Sürdürülebilir kalkınma ve çevre politikaları çerçevesinde çevresel gelir ve harcamalar ayrı bir öneme sahip olmaktadır. Çevre sorunlarının ortaya çıktığı kaynakta çözülmesi gerektiği anlayışı yerel yönetimlerin bu alandaki sorumluluğunu ve önemini artırmaktadır. Yerel yönetimler özellikle halkın ortak ve yerel gereksinimlerini gideren kamu kuruluşları olduklarından öncelikle yerel düzeyde ortaya çıkan çevre sorunlarının çözümünde etkili ve sorumlu olmaktadırlar.

Çalışmada sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde Türkiye’deki çevre politikalarına ve yerel yönetimlerin çevre ile ilgili görev, yetki ve sorumluluklarına değinilmekte; yerel yönetim bütçesi çevre vergileri ve çevresel harcamalar açısından incelenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Çevre Politikaları, Yerel Yönetimler, Çevre Vergileri, Çevresel Harcamalar


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article