İSG Kanunu uygulamalarının iş kazalarında azalma üzerinde etkisi: İmalat firmaları üzerinde bir araştırma

Metin BAYRAM, M. Cahid ÜNĞAN

Abstract


Bu çalışmanın amacı, yaklaşık dört yıldır Türkiye’de yürürlükte olan 6331 sayılı İSG Kanunu hükümlerinin uygulanması için işverenler tarafından yapılan uyum harcamalarının iş kazalarında bir azalma sağlayıp sağlamadığını ortaya koymaktır. Bu amaçla Türkiye’de tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta faaliyet gösteren 144 imalat işletmesinden anket yoluyla veri verisi toplanmıştır. Toplanan veriler, NACE Kodlarına göre tanımlayıcı istatistiksel teknikler kullanılarak karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Bulgular, ankete katılan firmaların yasal şartların az da olsa ötesinde İSG kanunu uyum harcaması yaptıklarını ortaya koymaktadır. NACE kodları göz önüne alındığında en çok uyum harcamasını deri-tekstil, kimyasal ürünler ve elektrikli teçhizat imalatı sektöründeki firmaların yaptıkları; en az uyum harcamasını ise gıda ürünleri ve makine-ekipman sektöründeki firmaların yaptıkları bulunmuştur. NACE kodları göz önüne alındığında kaza sıklık ve ağırlık oranlarında en çok iyileşme deri-tekstil ve elektrikli teçhizat imali sektörlerinde, ölümcül iş kazası sayısında en çok iyileşme cam-seramik, kimyasal ürünler ve metal imalatı sektörlerinde bulunmuştur. Bu araştırmanın bir sonucu olarak, işverenlerin iş kazası olmadan önce İSG önlemleri için harcama yapmasına yönelik proaktif (önleyici) anlayışla hazırlanan 6331 sayılı İSG Kanunu uygulamalarının iş kazalarını azalttığına dair yeterli kanıtlar sağlanmıştır.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article