İSG Kanunu uyum maliyetlerinin KOBİ’ler üzerindeki ekonomik faydaları ve bir araştırma

Metin BAYRAM, M. Cahid ÜNĞAN

Abstract


Bu çalışmanın amacı, yaklaşık dört yıldır Türkiye’de yürürlükte olan 6331 sayılı İSG Kanunu hükümlerinin uygulanması için işverenler tarafından yapılan uyum harcamalarının ekonomik bir yarar sağlayıp sağlamadığını ortaya koymaktır. Araştırmanın hedef kitlesi olarak, Türkiye’de faaliyet gösteren KOBİ tarzı firmalar tercih edilmiştir. Çünkü araştırmalar bu tür firmaların maddi gücü nispeten sınırlı olduğu için İSG’ye maliyet gözü ile baktıklarını, bu alana yatırım yapmadıklarını ve bu yüzdende İSG performanslarının nispeten kötü olduğunu göstermektedir.  Söz konusu firmaların yasal şartları karşılamak üzere ne ölçüde uyum maliyeti harcaması yaptıklarını ve buna karşılık son üç yıl içinde ekonomik bir yarar sağlayıp sağlamadıklarını ölçmek üzere, veri toplama aracı olarak anket tekniği kullanılmıştır. Araştırma için farklı sektör, tehlike sınıfında ve büyüklükte olan KOBİ tarzı 130 firmadan veri toplanmıştır. Toplanan veriler tanımlayıcı istatistiksel teknikler kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular, orta ölçekli firmaların İSG Kanununu tam sağlayacak kadar ve maddi gücü nispeten az olan küçük ölçekli firmaların ise yasal şartların az da olsa altında harcama yaptıklarını ortaya koymaktadır. Diğer önemli bir bulgu; ankete katılan KOBİ’lerin en çok kişisel koruyucu donanım ve iş güvenliği işaret ve levhaları için harcama yaptıklarını, en az ise İSG yatırımı ve çalışanların toplu korunması için harcaması yaptıklarını ortaya koymaktadır. Ankete katılan KOBİ’lerin en çok tedavi giderlerinde ve üretim kayıplarında azalma, ve en az ise işgücü devir hızında ve çalışanların devamsızlığında azalma konularında mali kazanç sağladıkları bulunmuştur. Bu araştırmanın bir sonucu olarak, işverenlerin iş kazası olmadan önce İSG önlemleri için harcama yapmasına yönelik proaktif (önleyici) anlayışla hazırlanan 6331 sayılı İSG Kanunu uygulamaları nedeniyle KOBİ tarzı firmalarımızın ekonomik fayda elde edebileceklerine dair yeterli kanıtlar sağlanmıştır.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article