Teknoloji Yoğun Nihai Mal Tüketiminin Yoksullaştırma Etkisi

Turgut Bayramoglu

Abstract


Klasik iktisatçılar teknolojiyi üretim faktörlerinin içerisinde örtük biçimde sayarak pek üzerinde durmamışlardır. 1990’lı yıllara gelinceye kadarda böyle kalmıştır. İlk defa Romer (1986) ve Lucas (1988)teknolojiyi içsel bir unsur olarak görmüşlerdir. Diğer yandan teknoloji, arz yanlı bakışta gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için benzer öneme sahiptir. Ancak literatürde talep tarafı ile teknolojiye ve ürünler içerisinde teknolojinin miktarına bakış birazda ana akım iktisatçıların etkisi ile bu güne kadar incelenmemiştir. Ama yine teknolojik gelişimin sonucu olarak ürünlerin içerisinde bulunan teknolojik aletlerin kullanımının refah üzerinde nasıl sonuçlar doğuracağı incelenmemiştir. Bu çalışmanın amacı, teknoloji yoğun ürünlerin nihai kullanımının bütün toplumlarda gelir seviyesi belirli bir aralıkta olanlar için refahı değil yoksulluğu artıran bir etken görülebileceğidir. Diğer yandan refah seviyesi fertlerin gelirleri ile ilgili olduğu gibi gelirin harcama kalemlerine nasıl dağıtıldığı ile de ilgilidir. Elde edilen gelir harcama kalemlerine öyle dağıtılmalı ki en yüksek tatmin düzeyine ulaşılabilsin. Gelir seviyesi belirli bir düzeyin üzerinde olanlar için sorun olmayacak olan bu durum gelir seviyesi belirli bir düzeyin altında olanlar için sorunlar doğuracaktır. Örneğin bilgisayara ihtiyacı olan bir aile, çocuğu için ancak yüksek mühendislik çözümlemeler için tasarlanmış olan ve yüksek bedelli bir bilgisayarı satıl alsın mı? Acaba tüketicinin bu ürünü sorgulamadan satın almasının alternatif maliyeti nedir? Bu bilgisayarın gelir seviyesi düşük olan hane halkınca satın alınması, diğer tarafta hangi ihtiyaçları ne kadar ötelemiştir. Kuşkusuz bu örnekler çoğaltılabilir. Gelir seviyesi düşük olanların sorgulamadan her ne olursa olsun en son çıkmış yüksek teknolojili aletleri satın almaları onların yeme, içme, seyahat, eğitim, sağlık ve sosyal harcamaları gibi bir dizi harcama kalemini etkileyecektir. Bu varsayımın düşük gelirli hane halkları üzerine yapılacak istatistiki yöntemlerle sınanması gerekmektedir.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article