KALKINMA İŞBİRLİĞİNDE ETKİNLİK ARAYIŞLARI ve YENİ AKTÖRLER

Murat Önder, Şevki Mert Barış

Abstract


Kalkınma yardımları, II. Dünya Savaşı sonrasında uluslararası ekonomi-politik açısından, sanayileşmiş zengin Batılı devletlerin önemli bir politika aracı olmuş; özellikle Soğuk Savaş döneminde yaşanan kutuplar arası mücadelede liberal blok ile sosyalist blok tarafından dünyanın geri kalan bölgelerinde üstünlük sağlama arayışlarında önemli ölçüde kullanılmıştır. Söz konusu yardımlar öte yandan, yardım yapılan ülkelerde kalkınma süreçlerine istenen düzeyde etki yapmadığı konusunda eleştirilmiştir. Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle ortaya çıkan yeni dünya düzeninde, uluslararası kamuoyunca üzerinde uzlaşılan hedeflere ulaşılması yönünde yardımların etkinliği konusu önem kazanmıştır. Bu amaçla düzenlenen yüksek düzeyli forumlarda bu soruna çözümler aranmış ve gelinen nokta itibarıyla, kalkınmanın yalnız kamu finansmanı ile sağlanamayacağı; ayrıca özel sektör, sivil toplum ve diğer aktörlerin de sürece dahil edilmesinin yerinde olacağı görülmüştür. Çalışmamız, kalkınma yardımlarında etkinliğin artırılmasına yönelik düzenlenen söz konusu forumları ve sürece dahil olan yeni aktörlerin konumları incelenmektedir.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article