PERAKENDE NOKTALARINDA SATIŞ PERFORMANSININ ARTTIRILMASINDA TEDARİKÇİ VE DAĞITIM KANALI ETKİSİ; KONYA BÖLGESİ LASTİK SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ

HASAN GEDİK, İSA ÇİMEN

Abstract


Dünyadaki küreselleşme ticareti de etkisi altına almıştır. Bu etki ile birlikte firmalar gerek alıcı, gerekse satıcı birleşerek iş görüyorlar. Bu öneri, tedarik ve bilgi akışı gibi konularda iş birliklerini arttırmak isteyen ve bunu başarıyla uygulayan firmalar daha rekabetçi hale gelmişlerdir.

Satışların arttırılmasında perakende noktaları üzerinde tedarikçi ve dağıtım kanalı etkilerinin ölçülmesini amaçlayan uygulamalı bir araştırmadır.

Bu araştırmada Konya, Aksaray, Afyon, Antalya, Niğde, Karaman illerimizde faaliyet gösteren lastik perakende noktalarından 3 kadın ve 111 erkek olmak üzere toplam 114 kişi ile Eylül 2016 – Ekim 2016 tarihleri arasında yüz yüze anket yapılarak veriler toplandı ve toplanan bu veriler SPSS istatistik programı kullanılarak analiz edilmiş ve yorumlanmıştır.

Tedarikçi ve dağıtım kanalının lastik perakende noktaları üzerindeki ürün, finans, sevkiyat, sipariş, teknik, reklam ve son olarak da firma boyutlarına ait ayrı ayrı betimleyici bulgulara ulaşıldı ve katılımcıların sosyo-demografik özellikleri ve firmaların nitelikleri sorulan sorular ile belirlenmiş ve katılımcıların tedarikçi ve dağıtım kanalına ilişkin verdikleri önem düzeyleri ölçülmüştür.

Araştırma zamanında katılımcıların sektörünün çalışma süreleri. Eğitim düzeyleri arttıkça sevkiyata verdikleri önem düzeyi artmakta ve genç katılımcılar firma boyutunu daha önem önememektedirler. Sektörde en kısa sürede faaliyet gösteren firmalar reklama daha fazla önem verenler. Görev türü, finans boyutu ile anlamlı farklılaşma gösterir. Tedarikçi ve dağıtım kanalı boyutları çalışan sayısı ve firma yıllık cirosunun satış arttırmada katkı sağladı.

 

 


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article