Toplum Gözünde Hastane ve Hekim İmajı

Aykut Ekiyor, Dilaver Tengilimoğlu, Ali Ergün

Abstract


Toplum gözünde hastane ve hekim imajının belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada, toplumun hastane ve hekimlerin imajını hangi açılardan değerlendirdiğine yönelik incelemelerde bulunulmuştur. Çalışmada literatür taraması ve anket uygulaması yönteminden faydalanılmış, 380 hastanın katılımının sağlandığı bir anket yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar toplum gözünde hastane ve hekim imajının hastayla ilgilenme süreci, temizlik ve hijyen, hastaneye ulaşım, personelin ilgi ve alakası gibi faktörlere göre şekillendiğini ortaya koymuştur. Katılımcıların yüzde 88’inin hekimlere güvendiği ifade etmesi, hekim imajı açısından son derece olumlu bir sonuç olarak tespit edilmiştir. Araştırmanın bir hastane ile sınırlı olması ve katılımcıların samimi yanıtlar verdiğinin kabul edilmesi, bu çalışmanın sınırlılıklarını oluşturmaktadır.

References


Ayhan, B. – Canöz, K. (2006), Hastaların Hastane Tercihinde Etkili Olan Halkla İlişkiler Faaliyetleri, II. Ulusal Halkla İlişkiler Sempozyumu, 27-28 Nisan, 71-90.

Bayın, G. – Önder, Ö.R. (2014). Sağlık Kurumlarında İmaj Üzerine Bir Araştırma, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11 (27), 141-158.

Çınaroğlu, S. – Şahin, B. (2012). Kurumsal İtibar ve İmajın Hastanelerin Performansı ile İlişkisi, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 30 (2), 27-56.

Öcel, Y. (2016). Algılanan doktor İmajı ile Hasta Memnuniyeti Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7 (14), 341-364.

Taşlıyan, M. – Gök, S. (2012). Kamu ve Özel Hastanelerde Hasta Memnuniyeti: Kahramanmaraş’ta Bir Alan Çalışması, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2 (1), 69-94.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article