OECD Kurucu Ülkelerinin Yakınsama Analizi

Ahmet Gülmez, Veysel İnal

Abstract


İktisat literatürüne Solow tarafından kazandırılan yakınsama hipotezi, Neoklasik Büyüme Teorisi’nin önemli bir çıkarsamasıdır. Yakınsama hipotezi özellikle 1980’li yıllardan sonra üzerinde pek çok tartışma ve araştırma yapılan bir konu haline gelmiştir. Bu çalışmada Türkiye’nin yıllık kişibaşı gelirinin OECD’nin 17 kurucu ülke kişibaşı gelirine yakınsayıp yakınsamadığı panel veri analizi tekniği kullanılarak araştırılmıştır. 1. ve 2. nesil panel birim kök testleri yardımıyla yapılan analiz sonucunda Türkiye’nin OECD ülkelerine yakınsamadığı görülmüştür.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article