Türkiye’de Vatandaşların Uyuşturucu İle Mücadele Politikaları Hakkındaki Algıları

Erhan Örselli, Veysel Babahanoğlu

Abstract


Kamu politikası analizi ile ortaya çıkan bilimsel veriler kamu yönetimi disiplininin pratik hayata dönük çalışmalarına olumlu katkılar sunmaktadır. Özellikle kamu yönetiminde karar verme süreçlerinde kamu politikası analiz çalışmaları aktörler üzerinde belirleyici ve yönlendirici roller üstlenecektir. Çünkü kamu politikası analiz çalışmaları politika üretilecek olan konunun objektif kriterler ışığında sistematik bir biçimde hazırlanan bilimsel alt yapısını oluşturmaktadır.

Türkiye’de uyuşturucu madde sorunu ile mücadele alanında yeterli sayı ve içerikte kamu politikası analiz çalışmaları bulunmamaktadır. Bu bağlamda çalışmanın temel amacı, vatandaşların Türkiye’de uyuşturucu madde sorunu ile mücadeledeki farkındalık düzeylerini tespit ve analiz etmektir. Çalışmada Türkiye’de uyuşturucu madde sorunu ile mücadele politikaları vatandaşların algısı üzerinden ölçülmeye çalışıldığından alan çalışması tasarlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Anket çalışması “Kamu Politikası Yaklaşımı Çerçevesinde Türkiye’nin Uyuşturucu İle Mücadele Politikalarında Toplumsal Algı”, başlıklı araştırma projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir. Projenin saha araştırması on iki ilde, elli bir ilçede toplam 1001 katılımcı ile yürütülmüştür. Araştırmada veri toplama aracı olarak tam yapılandırılmış bir anket formu kullanılmıştır. Saha çalışması 03-20 Haziran 2016 tarihleri arasında belirlenen örneklem planı doğrultusunda gerçekleştirilmiştir.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article