TÜRKİYE’DE YURTTAŞLARIN KENT GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN ALGILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Esra Banu Sipahi

Abstract


İnsanlığın var olduğundan beri üzerinde önemle durduğu konuların başında güvenlik gelmektedir. Güvenlik, kentlerin, dolayısıyla ticaretin, sanatın, bilimin gelişimi için de yaşamsal bir öneme sahiptir. Bu yönüyle, medeniyetlerin doğduğu ve geliştiği kentlerin önemli bir bölümünün içinde yer aldığı Akdeniz havzası, geçmişten günümüze her daim önemini muhafaza etmektedir.

Doğu ile Batı arasında bir köprü konumunda olan Anadolu toprakları, Çatalhöyük’ten beri kentleriyle ünlenmiş, pek çok kültüre ve topluma sığınak olmuş, onları bağrına basmıştır. Anadolu topraklarının günümüzdeki mirasçısı olarak, Türkiye Cumhuriyeti, Balkanlara da uzanan kentleriyle Akdeniz havzasındaki en önemli ülkelerden biridir.

Ülkenin konumu ve kentlerinin güvenliğinin önemine binaen, Türkiye’de kentsel güvenlik önemli bir araştırma konusudur. Özellikle son dönemde kentlerin karşı karşıya kaldığı mülteci ve terör sorunu, kentsel güvenliğin taşıdığı önemi bir kez daha gözler önüne sermiştir. Ne var ki, Türkiye’de konuya ilişkin zengin bir literatür olduğu söylenemez. Özellikle, ilgili yazında kent güvenliğine ilişkin algı ölçen çalışmalar son derece sınırlıdır.

Söz konusu sınırlılıktan yola çıkan bu çalışmanın amacını, Türkiye’de kent sakinlerinin içinde yaşadıkları kentin güvenliğine ilişkin algılarının ölçülmesi oluşturmaktadır. Bu bağlamda, Türkiye evreninde, 2000 kent sakini ile yüzyüze görüşme yöntemi kullanılarak  kapsamlı bir alan araştırması gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen bu alan araştırmasının bulguları ışığında, Türkiye’de kent güvenliğine ilişkin algı düzeyi analiz edilmekte ve konuya ilişkin kısıtlı literatüre katkı sağlanması hedeflenmektedir. 


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article