ULUSLARARASI TİCARET VE ÜRETİM EKSENİNDE TÜRKİYE'NİN POLİTİK EKONOMİ ANALİZİ

Arzu Al, Batuhan Balcı

Abstract


Uluslararası ticaret ve üretim kavramları; genellikle mal, hizmet, sermaye, kaynak, iş gücü, bilgi, girişimci vb. üretim faktörlerinin ülkeler arasında yer değiştirmesi ile ortaya çıkmaktadır. En basit anlamıyla ülkeler arasında yapılan ticareti ve birden fazla ülkede gerçekleştirilen üretim faaliyetlerini ifade etmektedir. Nitekim tarihi süreçte, özellikle neoliberal politikalar ve küreselleşmenin hız kazanması ile birlikte farklı bir boyuta taşınan bu kavramlar, uluslararası ilişkiler açısından daha önemli hale gelmiştir. Uluslararası Politik Ekonomi (UPE), özellikle ekonomi ve siyaset bilimini kapsayan düzeyde uluslararası ilişkileri inceleyen bir bilim dalıdır. Nitekim günümüzde en çok kullanılan uluslararası ticaret ve üretim kavramları da küreselleşme ile yakından ilgili olduğu kadar, özellikle Uluslararası Politik Ekonominin temel dinamikleri arasında yer almaktadır. Buradan hareketle bu çalışma; uluslararası sistemde yaşanan değişim ve dönüşüm sürecini baz alarak özellikle uluslararası ticaret ve üretim açısından Türkiye’nin politik ekonomisini istatistiki verilere dayandırarak analiz etmeyi amaçlamaktadır.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article