Enflasyon Faiz İlişkisi Kapsamında Fisher Hiptezinin Türkiye için Sınır Testi ile Sınanması

Bünyamin Demirgil, Coşkun Karaca, Yunus Emre Birol

Abstract


Bu çalışmada, enflasyon oranı ile nominal faiz oranı arasındaki uzun dönemli birebir ilişkinin varlığını öne süren Fisher hipotezinin geçerliliği Türkiye için, 2007:01-2016:01 dönemi aylık verileri kullanılarak ARDL sınır testi yaklaşımıyla incelenmiştir. Analiz sonucunda seriler arasında eşbütünleşme ilişkisi tespit edilmiştir. Enflasyon oranının Fisher hipotezi kapsamında beklentilerle uyumlu olarak nominal faiz oranını pozitif yönde ve istatistiki olarak anlamlı düzeyde etkilediği görülmüştür. Bu bağlamda Türkiye’de incelenen dönemde enflasyon oranındaki %1’lik bir artış nominal faiz oranlarını %0,29 oranında artırmaktadır. Bu durum Türkiye’de zayıf Fisher etkisinin geçerli olduğunu göstermektedir.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article