SKETCH ADLI KISA ÖYKÜSÜNE FEMİNİST BİR YAKLAŞIM

Sümeyra Buran Utku

Abstract


Lydia Maria Child’ın kısa öykülerinin erkek egemen toplumda kadının karşılaştığı problemleri ve kadının ezilmişliğini kısacası kadın anlatıları ile Amerikan edebiyatının ilk feminist kısa öyküleri olduğu söylenebilir. Feminist içerikli anlatısı ve kadın haklarını savunduğu için hem Child hem de yapıtları 19. yüzyılın ilk yarısında Amerikan edebiyatında kadının sesi olmuştur. Child’ın feminizminin kölecilik karşıtı akımına dayandığı ve bununda feminist harekete zemin hazırlayan etkenlerden biri olduğu açıktır. Kadın kahramanların gözünden kadınların erkek egemen toplumda ezildiğini, sessizleştirildiğini, hiçbir hakka sahip olmadığını işleyen Child, kadınlara yönelik adaletsiz tutum karşısında beyaz ve siyah kadını kardeş olarak göstererek kadın okuyucuları arasındaki kadınlık bilincini uyandırmayı hedefleyen feminist bir tutum sergilemiştir. Dolayısıyla, bu çalışmanın amacı, Child’ın Slavery’s Pleasant Homes A Faithful Sketch adlı yapıtında kadın haklarını hangi açılardan savunduğunu feminist bir yaklaşımla incelemektir.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article