Bilgisayar Programcılığı Öğrencilerinin Görsel Programlama Eğitimi Hakkındaki Görüşleri

Muhammed Fatih Pekşen, Hakkı Bağcı

Abstract


Bilim ve teknoloji çağı olarak adlandırılan günümüzde, hayatımızın her alanında ve hatta günün başlangıcından sonuna kadar sürekli çağımızın bize sunduğu bilişim teknolojileri kullanılmaktadır. Bu teknolojileri kullanmak kadar bu teknolojilerin üretilmesinden programlanmasına kadar bilgi sahibi olmak özellikle de programcılık ile ilgilenen bireyler için önem arz etmektedir. Bilgisayar programcılığı ile ilgilenen öğrencilerin problem çözme, eleştirel düşünme, analiz ve sentez gibi yeteneklerine sahip olması, onların programlama konusunda başarılı olmalarını sağlayacaktır. Günümüzde görselliğin daha ön plana çıktığı düşünüldüğünde ve programlamanın görsel nesnelerle desteklendiği görülmektedir. Bu açıdan bakıldığında ise programlama öğretiminde veya programcılık da görsel programlama öğretiminin farklı bir önemi ortaya çıkmaktadır. Programlama ile ilgilenen hemen hemen her bireyin görsel programlama üzerinde dikkatle durması gereken bir konu haline gelmiştir. Bu nedenle bilgisayar programcılığı programında öğrenim gören öğrencilerin görsel programlama ve görsel programlama eğitimine bakış açıları önemlidir. Bu çalışmada bilgisayar programcılığı programında öğrenim gören öğrencilerin aldıkları görsel programlama eğitimi hakkındaki görüşleri incelenecektir. Çalışmanın sonunda öğrencilerin görüşleri doğrultusunda da görsel programlama eğitimi konusunda önerilere yer verilecektir.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article