Girişimciliğin Desteklenmesinde Kamu Özel Sektör İşbirliği Uygulamalarına Yönelik Tanımlayıcı Bir Değerlendirme

Mehmet YILMAZ, Ertuğrul Sinan KIZMAZ, İsmail GÖKTÜRK

Abstract


Girişimcilerin desteklenmesi konusunda dünyada ve ülkemizde çeşitli destek modelleri uygulanmaktadır. Kamu – Özel Sektör İşbirliği çerçevesinde yeni modeller geliştirilmesi, girişimcilik kültürünün yaygınlaşması ve böylece ekonomik refah düzeyinin artırılması açısından önem taşımaktadır. Girişimciliğin desteklenmesi alanında kamu-özel sektör işbirliği ya da ortaklığı denilebilecek uygulamalara çok fazla rastlanmamaktadır. Kamu-özel sektör işbirliği uygulamaları daha çok altyapı yatırımlarının desteklenmesinde ve finanse edilmesinde kullanılmakla beraber son yıllarda girişimciliğin desteklenmesinde de gündeme gelmeye başlamıştır. Bu çalışmada girişimciliğin desteklenmesi ile ilgili olarak Kamu-özel sektör işbirlikleri çerçevesinde dünyada ve Türkiye’de örnek uygulamalara yer verilmiştir.

Çalışmada örnek uygulamaların sonuçları ana hatlarıyla incelenmiş ve genel olarak değerlendirilmiştir. Örnek uygulamalar geliştirilmeye muhtaçtır çünkü ya kamu ağırlıklıdır ya da sorumluluk büyük çoğunlukla kamudadır. Bazen de bu uygulamaların sivil toplum tarafının güçlü olduğu fakat özel sektörün yeteri kadar temsil edilmediği görülmektedir. Sonuç olarak, Kamu – Özel Sektör İşbirliğinin girişimciliğin desteklenmesi alanında yeteri kadar geliştirilemediği tespit edilmiş ve bu alanın geliştirilmesi konusunda önerilerde bulunulmuştur.

 


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article