YABANCI ÖĞRENCİLERİN ENTEGRASYONUNDA DİNİ KURUMLARIN ROLÜ: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS CAMİ ÖRNEĞİ

ismail akyüz

Abstract


Bu çalışmada toplumdaki dezavantajlı gruplardan biri olan yabancı öğrencilerin entegrasyon problemi ele alınacaktır. Yabancı öğrencilerin entegrasyon sürecinde ne gibi sorunlar yaşadıkları ve bu sorunların çözümünde dini kurumların nasıl bir rol oynadığı ortaya koyulacaktır. Sakarya Üniversitesi Türkiye’de en fazla yabancı öğrenci bulunduran üniversitelerden birisidir. Dünyanın farklı ülkelerinden ve kültürlerinden üç bin civarı yabancı öğrenci Sakarya Üniversitesinde eğitim görmektedir. Sakarya Üniversitesi Camii ve cami etrafında kurulan külliye yabancı öğrenciler için bir çekim alanı oluşturmaktadır. Çalışmada cami ve külliye etrafında gerçekleştirilen faaliyetlerin yabancı öğrencilerin yerli öğrencilerle bir araya gelmesinde önemli rol oynadığı görülmüştür. 

Çalışmanın veri kaynakları gözlem, doküman incelemesi ve mülakatlardan oluşmaktadır. Ulaşılan bulgular dini bir kurum olarak caminin farklı dinlere mensup olsa bile yabancı öğrencilerin entegrasyonuna katkıda bulunduğunu göstermektedir. Çalışma dini kurumların daha etkin kullanılmasına yönelik önerilerle son bulmaktadır.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article