Türkiye'de Bireysel Emeklilik Sisteminin Gelişimi ve Sermaye Piyasasına Etkileri

Ekrem MERİÇ

Abstract


Türkiye’de 2001 yılında çıkarılan kanunla yürürlüğe giren Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), bireylerin kamu sosyal güvenlik sistemine ek olarak, aktif çalışma dönemlerinde yaptıkları birikimlerin yatırıma yönlendirilmesi sonucunda belirlenen süre sonunda emeklilik gelirlerine ek olarak gelir elde etmelerini sağlayan özel bir emeklilik sistemidir. Sisteme katılım gönüllülük esasına dayalı olup; istihdamı geliştirmek ekonomiye kaynak yaratarak, ekonomik kalkınma hedeflerine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Bireysel emeklilik sisteminde birikim sonucu oluşan kaynakların, oluşturulan emeklilik yatırım fonlarına yönlendirilmesi ile sermaye piyasasının gelişimine önemli ölçüde katkısı olmaktadır.

Bu çalışmada Türkiye’deki bireysel emeklilik sisteminin gelişimi, katılımcıların profili, birikimleri, emeklilik yatırım fonlarının varlık değerleri ve fon türleri bazında dağılım ve ortalama getiriler baz alınarak sistemin işleyişine ilişkin önerilerde bulunulması amaçlanmıştır.

 

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article