Kocaeli’nde Bulunan İşletmelerin Ar-Ge Harcamaları İle Net Satışlar ve Karlılık İlişkisi Üzerine Bir Analiz

Elif Nazlı, İpek Özer, Bülent Yanıktepe

Abstract


İşletmelerin büyümesi ve karlılığını artırabilmesi için Ar-Ge harcamaları büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı, Kocaeli’nde bulunan işletmelerin yapmış olduğu Ar-Ge harcamaları ile karlılıkları arasındaki ilişkiyi istatistiksel açıdan incelemektir. Araştırmada Borsa İstanbul’a kayıtlı olan 2008-2017 yılları arasında Ar-Ge harcaması yapan 13 işletme incelenmiştir. Bu kapsamda araştırmada, işletmelerin finansal tablolarına bakılarak Ar-Ge harcamaları ile Net Satışlar, Faaliyet Karı/Zararı, Dönem Karı/ Zararı ve Dönem Net Karı/Zararı arasındaki ilişkiyi incelemede Panel Veri Analiz modeli ve birim kök testleri kullanılmıştır. Levin, Lin ve Chu, Im, Pesaran ve Shin W-stat ile Fisher ADF birim kök testi uygulanmıştır. Kullanılan bu modelde değişken olarak; Ar-Ge Harcamaları, Net Satışlar, Faaliyet Karı/Zararı, Dönem Karı/Zararı, Dönem Net Karı/Zararı kullanılmıştır. Bu çalışma sonucunda genel olarak, Kocaeli’nde bulunan işletmelerin Ar-Ge harcamalarının karlılık üzerinde istatistiksel olarak olumlu yönlü etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Birim kök testi sonuçları ise Levin, Lin ve Chu’ya göre genel olarak değişkenlerin durağan olduğu, Im, Pesaran ve Shin W-stat ile Fisher ADF’ de değişkenlerin genel olarak durağan olmadığı ve birim kök sorunu olduğu görülmüştür.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article