Dünya’da ve Türkiye’de Kriptopara Regülasyonu

C.Yenal KESBİÇ, Selim Duramaz

Abstract


Küreselleşen dünyada finansal sistemin derinleşmesi ve çeşitlenmesi, ortaya yeni finansal anlayışlar, kurumlar ve ürünler gibi farklı argümanların çıkmasında etkili olmuş ve olmaya da devam etmektedir. Bu çerçevede devletlerin, merkez bankalarının ve genel olarak ekonomi piyasalarının gündeminde olan kripto paralar, son dönemde ülkelerin üzerinde daha fazla yoğunlaştığı önemli güncel ekonomik konuların başında gelmektedir.

Ülkelerin, işlem sayısı ve işlem hacmi günden güne artan Kriptopara sistemine yönelik gerçekleştirilmesi gerekli ve önemli olan düzenleme ve denetleme uygulamaları mevcuttur. Bu kapsamda çalışma, kriptopara sistemine yönelik regülasyon uygulamalarının gerekliliklerinin sunulması ve buna yönelik düzenlemelere kaynak teşkil etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmada öncelikle kripto para sisteminin düzenlenmesi gerekliliğine yönelik argümanlar sunulmuş, devamında kripto paralara yönelik farklı ülkelerin regülasyon uygulamaları ele alınmıştır. Çalışmanın sonucunda kriptopara sisteminin ve unsurlarının regülasyonuna yönelik öneriler sunulmuştur.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article